Mevlîd

Mevlid, Türkçe’de “bir kişinin doğumu, doğduğu yer, zaman” anlamına gelir. Hz. Muhammed’in doğumu ve doğumuyla meydana gelen hadiseler, hayatı, mucizeleri, ahlakı ve ölümü gibi çeşitli yönlerden anlatan eserlerdir. Mevlid türü eserlerin kaynağı Arap edebiyatındaki siyerlere dayanmaktadır. Türk edebiyatında mevlid türünün kaynaklara göre en bilinen ve ilk örneklerinden biri Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eseridir (XV. yy.)1. Bu eser, mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır ve açık ve yalın bir Eski Anadolu Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Mevlid, peygamberimizin hayatına ve önemli olaylarına dair anlatıları içeren kıymetli bir edebi türdür. 🌟📜


Yayımlandı

kategorisi