bezek

Bezek, Türkçe’de “süs, ziynet” anlamına gelir. Aynı zamanda bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her birini ifade eder12. Günümüzde süs anlamında kullanılan bir kelimedir. Örneğin, el işi veya takı gibi süs eşyaları bezek olarak adlandırılabilir. Ayrıca, bezekçi, süs işleriyle uğraşan veya satan kişiler için kullanılan genel bir tabirdir1. 🌟💎


Yayımlandı

kategorisi