Mezemmet

Mezemmet, Türkçe’de “ayıplama, kınama, yerme” anlamına gelir. Aynı zamanda “kınanacak, yerilecek iş” olarak da kullanılır12. Bu ifade, olumsuz bir durumu veya davranışı eleştirmek veya kınamak amacıyla kullanılır. Günlük dilde pek sık kullanılmayan bu kelime, tarihsel ve kültürel bağlamda önem taşır. 🌟🗣️


Yayımlandı

kategorisi