müşahhas

Müşahhas: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

Müşahhas, duyularla algılanabilen veya somut bir varlığı ifade eden bir kelimedir. İngilizce’de “concrete” olarak bilinir ve somut nesneler, nitelikler veya durumları tanımlamak için kullanılır. Türkçe’de ise “müşahhas” kelimesi, elle tutulabilir, gözle görülebilir veya duyularla algılanabilen şeyleri ifade eder.

İngilizce Anlamı: Concrete

İngilizce’de “concrete” kelimesi, aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Somut bir varlık: Elle tutulabilen, gözle görülebilen veya duyularla algılanabilen bir nesne. Örneğin: “A concrete block” (Beton blok)
 • Somut bir nitelik: Duyularla algılanabilen bir özellik. Örneğin: “A concrete example” (Somut bir örnek)
 • Somut bir durum: Duyularla algılanabilen bir durum. Örneğin: “A concrete situation” (Somut bir durum)

Türkçe Anlamı: Müşahhas

Türkçe’de “müşahhas” kelimesi, aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Elle tutulabilir: Elle tutulabilen, gözle görülebilen bir nesne. Örneğin: “Müşahhas bir eşya”
 • Gözle görülebilir: Gözle görülebilen, elle tutulabilen bir nesne. Örneğin: “Müşahhas bir varlık”
 • Duyularla algılanabilir: Duyularla algılanabilen bir nesne, nitelik veya durum. Örneğin: “Müşahhas bir özellik”

Müşahhas ve Soyut Arasındaki Fark

Müşahhas ve soyut kelimeler arasındaki temel fark, müşahhas kelimelerin duyularla algılanabilir olması, soyut kelimelerin ise duyularla algılanamamasıdır. Örneğin, “masa” müşahhas bir kelimedir çünkü elle tutulabilir ve gözle görülebilir. “Sevgi” ise soyut bir kelimedir çünkü elle tutulamaz veya gözle görülemez.

Müşahhas Kelimelerin Kullanımı

Müşahhas kelimeler, somut nesneleri, nitelikleri veya durumları tanımlamak için kullanılır. Örneğin:

 • “The concrete wall was cold and hard.” (Beton duvar soğuk ve sertti.)
 • “The concrete evidence proved his guilt.” (Somut deliller onun suçluluğunu kanıtladı.)
 • “The concrete situation was difficult to handle.” (Somut durumun üstesinden gelmek zordu.)

Soyut Kelimelerin Kullanımı

Soyut kelimeler, duyularla algılanamayan kavramları, fikirleri veya duyguları tanımlamak için kullanılır. Örneğin:

 • “Love is a powerful emotion.” (Sevgi güçlü bir duygudur.)
 • “Justice is a fundamental human right.” (Adalet temel bir insan hakkıdır.)
 • “Beauty is in the eye of the beholder.” (Güzellik bakanın gözündedir.)

Sonuç

Müşahhas ve soyut kelimeler, İngilizce ve Türkçe dillerinde önemli bir rol oynar. Müşahhas kelimeler, duyularla algılanabilen nesneleri, nitelikleri veya durumları tanımlamak için kullanılırken, soyut kelimeler, duyularla algılanamayan kavramları, fikirleri veya duyguları tanımlamak için kullanılır. Bu kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak, net ve etkili iletişim kurmak için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi