mutter

“Mutter” Kelimesinin Kapsamlı İncelemesi: İngilizce ve Türkçe Anlamları

Giriş

“Mutter” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir kelimedir. Çeşitli anlamlara ve kullanımlara sahip olan bu kelime, günlük konuşmalardan edebiyat eserlerine kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Bu makale, “mutter” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve kökenlerini kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı ve Kullanımı

İngilizce’de “mutter” kelimesi, genellikle düşük ve anlaşılmaz bir sesle konuşmak anlamına gelir. Birinin kendi kendine konuştuğu veya bir şey hakkında homurdandığı durumlarda kullanılır. “Mutter” kelimesi, genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve hoşnutsuzluk, kızgınlık veya hayal kırıklığı gibi duyguları ifade eder.

Örnekler:

 • She muttered something under her breath. (Kendi kendine bir şeyler mırıldandı.)
 • He muttered a curse as he stubbed his toe. (Ayağını çarptığında bir küfür mırıldandı.)
 • The old man muttered to himself as he walked down the street. (Yaşlı adam sokakta yürürken kendi kendine mırıldanıyordu.)

Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Türkçe’de “mutter” kelimesi, “mırıldanmak” anlamına gelir. İngilizce’deki anlamına benzer şekilde, düşük ve anlaşılmaz bir sesle konuşmayı ifade eder. Ancak, Türkçe’de “mutter” kelimesi olumsuz bir çağrışım taşımaz ve genellikle nötr bir şekilde kullanılır.

Örnekler:

 • Kendi kendine mırıldanarak bir şeyler söylüyordu.
 • Çocuklar oyun oynarken mırıldanıyorlardı.
 • Yaşlı kadın, torununa bir şeyler mırıldanıyordu.

Kökeni

“Mutter” kelimesi, Eski İngilizce “mutian” kelimesinden türemiştir. Bu kelime, “sözcükleri belirsiz bir şekilde telaffuz etmek” anlamına geliyordu. Kelime, daha sonra Orta İngilizce’de “mutteren” ve “mutteren” olarak evrimleşmiştir.

Eş Anlamlılar ve Zıt Anlamlılar

İngilizce Eş Anlamlıları:

 • murmur
 • grumble
 • mumble
 • whisper

İngilizce Zıt Anlamlıları:

 • shout
 • yell
 • scream
 • talk

Türkçe Eş Anlamlıları:

 • mırıldanmak
 • homurdanmak
 • fısıldamak

Türkçe Zıt Anlamlıları:

 • bağırarak konuşmak
 • yüksek sesle konuşmak
 • gürlemek

Kullanım Alanları

“Mutter” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılır:

 • Günlük Konuşma: İnsanlar, memnuniyetsizliklerini veya hayal kırıklıklarını ifade etmek için “mutter” kelimesini kullanabilirler.
 • Edebiyat: Yazarlar, karakterlerin duygularını ve düşüncelerini iletmek için “mutter” kelimesini kullanabilirler.
 • Tiyatro: Aktörler, sahnede karakterlerin mırıldanmalarını canlandırmak için “mutter” kelimesini kullanabilirler.
 • Müzik: Müzisyenler, şarkı sözlerinde veya enstrümantal parçalarda “mutter” kelimesini kullanabilirler.

Sonuç

“Mutter” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Düşük ve anlaşılmaz bir sesle konuşmayı ifade eden bu kelime, çeşitli anlamlara ve kullanımlara sahiptir. İngilizce’de genellikle olumsuz bir çağrışım taşırken, Türkçe’de nötr bir şekilde kullanılır. “Mutter” kelimesinin kökeni Eski İngilizce’ye kadar uzanır ve günlük konuşmadan edebiyata kadar geniş bir yelpazede kullanılmaya devam etmektedir.


Yayımlandı

kategorisi