tesadüfi

Tesadüfi: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Tesadüfi” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Rastgele veya beklenmedik bir olayı veya durumu ifade eder. Bu makale, “tesadüfi” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili örnekleri inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “tesadüfi” kelimesi “coincidence” olarak çevrilir. Rastgele veya beklenmedik bir şekilde meydana gelen iki veya daha fazla olayın aynı anda veya yakın zamanda meydana gelmesi anlamına gelir. Tesadüfler genellikle şaşırtıcı veya şaşırtıcı olabilir ve genellikle bir anlam veya bağlantı ararız.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “tesadüfi” kelimesi, İngilizce’deki anlamına benzer şekilde kullanılır. Rastgele veya beklenmedik bir şekilde meydana gelen bir olay veya durumu ifade eder. Tesadüfler genellikle şaşırtıcı veya şaşırtıcı olabilir ve genellikle bir anlam veya bağlantı ararız.

Kullanım Alanları

“Tesadüfi” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır. İşte bazı yaygın kullanım alanları:

 • Olaylar: İki veya daha fazla olayın aynı anda veya yakın zamanda meydana gelmesi.
 • Durumlar: Beklenmedik veya rastgele bir şekilde ortaya çıkan durumlar.
 • Kişiler: Beklenmedik veya rastgele bir şekilde karşılaşan kişiler.
 • Nesneler: Beklenmedik veya rastgele bir şekilde bulunan nesneler.

Örnekler

İngilizce:

 • It was a coincidence that I met my old friend at the grocery store. (Market alışverişinde eski arkadaşımla karşılaşmam tesadüftü.)
 • It’s a coincidence that both of our cars broke down on the same day. (İkimizin de arabalarının aynı gün bozulması tesadüftü.)
 • What a coincidence! I was just thinking about you. (Ne tesadüf! Seni düşünüyordum.)

Türkçe:

 • Eski arkadaşımla market alışverişinde karşılaşmam tesadüftü.
 • İkimizin de arabalarının aynı gün bozulması tesadüftü.
 • Ne tesadüf! Seni düşünüyordum.

İlgili Kelimeler

“Tesadüfi” kelimesiyle ilgili olarak kullanılan bazı kelimeler şunlardır:

 • Rastgele: Beklenmedik veya planlanmamış bir şekilde meydana gelen.
 • Şans: Bir olayın veya sonucun rastgele veya beklenmedik bir şekilde meydana gelmesi.
 • Kader: Bir olayın veya sonucun önceden belirlenmiş veya kaçınılmaz olması.
 • Bağlantı: İki veya daha fazla olay veya durum arasındaki ilişki veya bağlantı.

Sonuç

“Tesadüfi” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de rastgele veya beklenmedik bir şekilde meydana gelen olayları veya durumları ifade etmek için kullanılan önemli bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılır ve genellikle şaşırtıcı veya şaşırtıcı olabilir. “Tesadüfi” kelimesinin anlamını ve kullanımını anlamak, hem İngilizce hem de Türkçe’de etkili iletişim kurmak için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi