nezaket

  1. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik, zarafet

    Örnek:

    Ben bu kıza bir türlü nezaket öğretemedim. M. Ş. Esendal

  2. Bir iş veya durum için önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme.

  3. İncelik, kibarlık, saygılılık

  4. 1. naziklik. 2. zariflik, incelik. 3. terbiye. 4. ehemmiyet.

  5. Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye.


Yayımlandı

kategorisi