ördek

  1. Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu (Anas)

    Örnek:

    Üç ördek onları görünce paytak paytak kaçıştılar. H. Taner

  2. Yataktan kalkamayacak durumdaki erkek hastaların içine idrarlarını yaptıkları kap, lazımlık, oturak.

  3. Uzak yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu.

  4. Anatinae alt familyasından hemen hemen dünyanın tüm sulak bölgelerinde yaşayan perde ayaklı su kuşlarına verilen ad.


Yayımlandı

kategorisi