oksipital lob nedir

Oksipital Lob: Görme Merkezimiz

Oksipital lob, beynin arka kısmında bulunan ve görme duyusundan sorumlu olan bölümdür. Beynin dört ana lobundan biridir ve diğer loblarla birlikte beynin işlevlerini yerine getirir. Oksipital lob, görsel bilgileri işler ve yorumlar, böylece nesneleri tanıyabilir, renkleri ayırt edebilir ve hareketleri takip edebiliriz.

Oksipital Lobun Anatomisi

Oksipital lob, serebral korteksin en arka kısmında bulunur ve parietal lob ve temporal lob ile sınırlanmıştır. Lobun yüzeyi, görsel bilgileri işleyen bir dizi girinti ve çıkıntı ile işaretlenmiştir. Oksipital lobun ana girintileri arasında kalkarin fissürü ve lunat fissürü bulunur. Kalkarin fissürü, lobun medial yüzeyinde bulunur ve görsel korteksin birincil görsel alanını içerir. Lunat fissürü, lobun lateral yüzeyinde bulunur ve görsel korteksin ikincil görsel alanını içerir.

Oksipital lob, görsel bilgileri işleyen bir dizi nöron içerir. Bu nöronlar, retinadan gelen sinyalleri alır ve bunları görsel bir görüntüye dönüştürür. Görsel görüntü daha sonra beyindeki diğer bölgelere gönderilir ve burada yorumlanır.

Oksipital Lobun İşlevleri

Oksipital lob, görme duyusundan sorumlu olan beyin bölgesidir. Lobun ana işlevleri şunlardır:

 • Görsel bilgileri işleme ve yorumlama
 • Nesneleri tanıma
 • Renkleri ayırt etme
 • Hareketleri takip etme
 • Derinliği algılama
 • Görsel hafıza

Oksipital lob, görme duyusunun yanı sıra diğer duyularla da etkileşim halindedir. Örneğin, lobun bazı bölgeleri işitsel ve dokunsal bilgileri işler. Bu etkileşim, bize çevremiz hakkında daha eksiksiz bir anlayış sağlar.

Oksipital Lob Hasarı

Oksipital lob hasarı, görme duyusunda bir dizi soruna yol açabilir. Bu sorunlar arasında şunlar bulunur:

 • Görme kaybı
 • Bulanık görme
 • Çift görme
 • Renk körlüğü
 • Görsel alan kaybı
 • Görsel agnozi (nesneleri tanıyamama)
 • Görsel hafıza kaybı

Oksipital lob hasarı, genellikle kafa travması, felç veya beyin tümörü gibi nedenlerle oluşur. Hasarın şiddetine bağlı olarak, görme sorunları hafif veya şiddetli olabilir.

Oksipital Lobun Önemi

Oksipital lob, görme duyusundan sorumlu olan beyin bölgesidir. Lobun hasarı, görme duyusunda bir dizi soruna yol açabilir. Bu nedenle, oksipital lobun sağlıklı olması, iyi bir görme duyusuna sahip olmak için önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi