pov ne demek t

POV (Point of View) Nedir?

POV (Point of View), bir hikâye veya anlatının anlatıcısının bakış açısını ifade eder. Anlatıcı, hikâyeyi kendi gözünden mi yoksa başka bir karakterin gözünden mi anlatıyor? POV, bir hikâyenin anlatım tarzını ve okuyucunun hikâyeyi algılama biçimini etkiler.

POV Türleri

POV’un üç ana türü vardır:

  • Birinci Şahıs POV: Anlatıcı, hikâyeyi kendi gözünden anlatır. Anlatıcı, “ben”, “benim”, “biz” gibi zamirler kullanır.
  • Üçüncü Şahıs POV: Anlatıcı, hikâyeyi dışarıdan bir gözlemci olarak anlatır. Anlatıcı, “o”, “onun”, “onlar” gibi zamirler kullanır.
  • İkinci Şahıs POV: Anlatıcı, hikâyeyi doğrudan okuyucuya anlatır. Anlatıcı, “sen”, “senin”, “sizin” gibi zamirler kullanır.

POV’un Hikâyeye Etkisi

POV, bir hikâyenin anlatım tarzını ve okuyucunun hikâyeyi algılama biçimini etkiler.

  • Birinci Şahıs POV: Birinci şahıs POV, okuyucuyu hikâyenin içine çeker ve okuyucunun karakterle daha yakın bir bağ kurmasını sağlar. Okuyucu, karakterin düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini doğrudan yaşar.
  • Üçüncü Şahıs POV: Üçüncü şahıs POV, okuyucuya daha nesnel bir bakış açısı sağlar. Okuyucu, karakterleri ve olayları dışarıdan bir gözlemci olarak izler. Bu, okuyucunun hikâyeyi daha eleştirel bir şekilde değerlendirmesini sağlar.
  • İkinci Şahıs POV: İkinci şahıs POV, okuyucuyu hikâyenin bir parçası haline getirir. Okuyucu, karakterin yerine geçer ve hikâyeyi onun gözünden yaşar. Bu, okuyucunun hikâyeye daha fazla dahil olmasını sağlar.

POV Seçimi

Bir hikâye için POV seçimi, yazarın anlatmak istediği hikâyeye ve okuyucudan ne tür bir tepki almak istediğine bağlıdır.

  • Birinci Şahıs POV: Birinci şahıs POV, okuyucuyu hikâyenin içine çekmek ve okuyucunun karakterle daha yakın bir bağ kurmasını sağlamak için kullanılır. Bu POV, günlük, anı, mektup ve otobiyografi gibi türlerde sıklıkla kullanılır.
  • Üçüncü Şahıs POV: Üçüncü şahıs POV, okuyucuya daha nesnel bir bakış açısı sağlamak için kullanılır. Bu POV, roman, öykü, oyun ve deneme gibi türlerde sıklıkla kullanılır.
  • İkinci Şahıs POV: İkinci şahıs POV, okuyucuyu hikâyenin bir parçası haline getirmek ve okuyucunun hikâyeye daha fazla dahil olmasını sağlamak için kullanılır. Bu POV, reklam, pazarlama ve eğitim materyalleri gibi türlerde sıklıkla kullanılır.

POV Değişikliği

Bazı yazarlar, hikâye boyunca POV’u değiştirebilirler. Bu, okuyucuya farklı bakış açıları sunmak ve hikâyeyi daha karmaşık hale getirmek için yapılır. Ancak, POV değişikliği dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde, okuyucu kafası karışabilir ve hikâyeden kopabilir.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi