rehin nedir

Rehin Nedir?

Rehin, bir borcun güvencesi olarak bir malın veya hakkın bir başkasına devredilmesidir. Rehin, borçlu tarafından ödenmeyen borcun alacaklı tarafından satılması veya başka bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle alacağın tahsil edilmesini sağlar.

Rehin Türleri

Rehin, konusu itibarıyla ikiye ayrılır:

 • Menkul Rehin: Menkul rehin, taşınır malların rehin edilmesidir. Taşınır mallar, kolayca taşınabilen ve yerinden oynatılabilen mallardır. Örneğin, araba, mobilya, makine, hayvan, altın, gümüş gibi mallar menkul rehin edilebilir.
 • Gayrimenkul Rehin: Gayrimenkul rehin, taşınmaz malların rehin edilmesidir. Taşınmaz mallar, kolayca taşınamayan ve yerinden oynatılabilen mallardır. Örneğin, arsa, ev, iş yeri, tarla, bahçe gibi mallar gayrimenkul rehin edilebilir.

Rehin Sözleşmesi

Rehin, rehin sözleşmesi ile kurulur. Rehin sözleşmesi, rehin veren ile rehin alan arasında yapılan bir sözleşmedir. Rehin sözleşmesinde, rehin konusu mal veya hak, rehin bedeli, rehin süresi ve diğer şartlar belirlenir.

Rehinin Etkileri

Rehin, rehin veren ve rehin alan açısından bir takım hukuki sonuçlar doğurur.

 • Rehin Veren Açısından: Rehin veren, rehin konusu mal veya hakkı rehin süresi boyunca kullanamaz ve başkasına devredemez. Rehin veren, rehin konusu mal veya hakkın değerinin azalmaması için gerekli önlemleri almak zorundadır.
 • Rehin Alan Açısından: Rehin alan, rehin konusu mal veya hakkı rehin süresi boyunca kullanabilir ve başkasına devredebilir. Rehin alan, rehin konusu mal veya hakkın değerinin azalmaması için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Rehinin Sona Ermesi

Rehin, aşağıdaki hallerde sona erer:

 • Borcun ödenmesi
 • Rehin konusu mal veya hakkın satılması veya başka bir şekilde değerlendirilmesi
 • Rehin sözleşmesinin feshedilmesi
 • Rehin konusu mal veya hakkın yok olması veya değerini kaybetmesi

Rehin Hakkında Genel Bilgiler

 • Rehin, bir borcun güvencesi olarak kullanılan bir hukuki işlemdir.
 • Rehin, rehin sözleşmesi ile kurulur.
 • Rehin, rehin veren ve rehin alan açısından bir takım hukuki sonuçlar doğurur.
 • Rehin, borcun ödenmesi, rehin konusu mal veya hakkın satılması veya başka bir şekilde değerlendirilmesi, rehin sözleşmesinin feshedilmesi veya rehin konusu mal veya hakkın yok olması veya değerini kaybetmesi hallerinde sona erer.
 • Rehin, alacaklının borcunu tahsil etmesini sağlayan önemli bir hukuki araçtır.

Yayımlandı

kategorisi