rejim 2 nedir

Rejim 2 Nedir?

Rejim 2, Türkiye’de 1980’li yıllarda uygulanan bir ekonomik politikadır. Bu politika, 1980 yılında gerçekleşen 12 Eylül Darbesi’nden sonra iktidara gelen Kenan Evren hükümeti tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Rejim 2, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek ve ülkeyi kalkındırmak amacıyla uygulanmıştır.

Rejim 2’nin Amacı

Rejim 2’nin amacı, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmek ve ülkeyi kalkındırmaktı. Bu amaçla, Rejim 2 kapsamında bir dizi ekonomik politika uygulandı. Bu politikalar arasında şunlar yer alıyordu:

 • Devlet harcamalarının azaltılması
 • Vergilerin artırılması
 • Faiz oranlarının yükseltilmesi
 • Kurun serbest bırakılması
 • Özel sektörün teşvik edilmesi

Rejim 2’nin Sonuçları

Rejim 2, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmede kısmen başarılı oldu. Ancak, bu politika aynı zamanda bazı olumsuz sonuçlara da yol açtı. Rejim 2’nin olumlu sonuçları arasında şunlar yer alıyordu:

 • Enflasyonun düşürülmesi
 • Dış ticaret açığının azaltılması
 • Dış borcun ödenmesi
 • Ekonomik büyümenin sağlanması

Rejim 2’nin olumsuz sonuçları arasında şunlar yer alıyordu:

 • İşsizliğin artması
 • Gelir dağılımının bozulması
 • Sosyal güvencenin zayıflaması
 • Çevre kirliliğinin artması

Rejim 2’nin Değerlendirilmesi

Rejim 2, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmede kısmen başarılı oldu. Ancak, bu politika aynı zamanda bazı olumsuz sonuçlara da yol açtı. Rejim 2’nin olumlu sonuçları, olumsuz sonuçlarından daha ağır bastığı için bu politika genel olarak başarılı olarak değerlendirilir.

Rejim 2’nin Sonrası

Rejim 2, 1983 yılında sona erdi. Bu politikanın sona ermesinden sonra, Türkiye’de yeni bir ekonomik politika uygulanmaya başlandı. Bu politika, “Özal Ekonomisi” olarak adlandırılır. Özal Ekonomisi, Rejim 2’den farklı olarak daha liberal bir ekonomik politikaydı. Özal Ekonomisi, Türkiye’nin ekonomisini hızla büyüttü ve ülkeyi kalkındırdı. Ancak, bu politika aynı zamanda bazı olumsuz sonuçlara da yol açtı. Özal Ekonomisi, gelir dağılımını bozdu ve sosyal güvenceyi zayıflattı.

Sonuç

Rejim 2, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmede kısmen başarılı oldu. Ancak, bu politika aynı zamanda bazı olumsuz sonuçlara da yol açtı. Rejim 2’nin olumlu sonuçları, olumsuz sonuçlarından daha ağır bastığı için bu politika genel olarak başarılı olarak değerlendirilir.


Yayımlandı

kategorisi