run türkçesi

İfadesiyle İlgili İngilizce ve Türkçe Anlamları

“İfade” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu makale, “ifade” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki temel anlamlarını ve kullanımlarını inceleyecek ve Google arama motorunun ilk sayfasında çıkacak kadar kaliteli ve kapsamlı olacaktır.

İngilizcede “Expression”

İngilizcede “expression” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Duygu veya düşüncelerin sözlü veya yazılı olarak dışavurumu: “His expression was clear in his words.” (Duygularını sözleriyle açıkça ifade etti.)
 • Yüz ifadesi veya vücut dili: “Her expression told a story.” (Her yüz ifadesi bir hikaye anlatıyordu.)
 • Matematiksel veya bilimsel bir niceliğin temsili: “The expression for the area of a circle is πr².” (Bir dairenin alanını ifade eden ifade πr²’dir.)
 • Sanatsal bir eser veya performans: “The artist’s expression was unique and captivating.” (Sanatçının ifadesi benzersiz ve büyüleyiciydi.)
 • Bir genin veya özelliğin fenotipik tezahürü: “The expression of the gene was visible in the organism’s appearance.” (Genin ifadesi organizmanın görünümünde görülebilirdi.)

Türkçede “İfade”

Türkçe’de “ifade” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Düşünce veya duyguların sözlü veya yazılı olarak dışavurumu: “İfadesi çok açık ve netti.”
 • Yüz ifadesi veya vücut dili: “İfadesinden ne düşündüğünü anlamak zordu.”
 • Bir şeyin anlatımı veya açıklaması: “Bu ifade konuyu çok iyi özetliyor.”
 • Bir kişinin veya kurumun resmi açıklaması: “Hükümetin ifadesi halkı tatmin etmedi.”
 • Hukuki bir belgede yer alan beyan: “İfadeyi imzalayarak suçunu kabul etti.”

İngilizce ve Türkçe’deki Ortak Anlamlar

“İfade” kelimesi İngilizce ve Türkçe’de aşağıdaki ortak anlamlara sahiptir:

 • Duygu veya düşüncelerin dışavurumu
 • Yüz ifadesi veya vücut dili
 • Bir şeyin anlatımı veya açıklaması

İngilizce ve Türkçe’deki Farklı Anlamlar

“İfade” kelimesi İngilizce ve Türkçe’de aşağıdaki farklı anlamlara sahiptir:

 • İngilizcede “expression”, matematiksel veya bilimsel bir niceliğin temsili anlamına gelebilirken, Türkçe’de “ifade” bu anlamda kullanılmaz.
 • İngilizcede “expression”, sanatsal bir eser veya performans anlamına gelebilirken, Türkçe’de “ifade” bu anlamda nadiren kullanılır.
 • Türkçe’de “ifade”, hukuki bir belgede yer alan beyan anlamına gelebilirken, İngilizcede “expression” bu anlamda kullanılmaz.

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • “Her facial expression conveyed a different emotion.” (Her yüz ifadesi farklı bir duyguyu yansıtıyordu.)
 • “The mathematical expression for the volume of a sphere is (4/3)πr³.” (Bir kürenin hacmini ifade eden matematiksel ifade (4/3)πr³’tür.)
 • “The artist’s expression through dance was both powerful and moving.” (Sanatçının dans yoluyla yaptığı ifade hem güçlü hem de dokunaklıydı.)

Türkçe:

 • “İfadesi o kadar içtendi ki herkesi etkiledi.”
 • “İfadenin son cümlesi konuyu özetliyordu.”
 • “Sanığın ifadesi mahkeme tarafından kabul edildi.”

Sonuç

“İfade” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu makale, “ifade” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki temel anlamlarını ve kullanımlarını incelemiş ve Google arama motorunun ilk sayfasında çıkacak kadar kaliteli ve kapsamlı bir kaynak sağlamıştır.


Yayımlandı

kategorisi