run türkçesi

“İfadesiyle İlgili” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce’de “in terms of” olarak ifade edilir ve bir şeyin belirli bir açıdan veya bağlamda ele alınmasını belirtir. Türkçe’de ise “açısından” veya “bakımından” ifadeleriyle karşılanır.

Bu ifade, bir konuyu veya durumu değerlendirirken belirli bir perspektifin benimsendiğini vurgulamak için kullanılır. Örneğin:

 • İfadesiyle ilgili olarak, bu konu oldukça karmaşık. (In terms of this issue, it’s quite complex.)
 • Bu ürünün kalitesi açısından, oldukça tatmin edici. (In terms of the quality of this product, it’s quite satisfactory.)

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir:

1. Bir Konunun Belirli Bir Yönünü Vurgulamak

Bu ifade, bir konunun veya durumun belirli bir yönüne odaklanıldığını belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • İfadesiyle ilgili olarak, bu anlaşmanın finansal yönleri oldukça önemli. (In terms of this agreement, the financial aspects are quite significant.)
 • Bu araştırmanın sonuçları bakımından, yeni tedavi yöntemleri için umut verici. (In terms of the results of this research, they are promising for new treatment methods.)

2. Bir Karşılaştırma Yapmak

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, iki veya daha fazla şeyi karşılaştırırken kullanılabilir. Örneğin:

 • İfadesiyle ilgili olarak, bu iki ürünün özellikleri oldukça benzer. (In terms of the features of these two products, they are quite similar.)
 • Bu iki ülkenin ekonomik büyümesi açısından, Türkiye daha hızlı büyüyor. (In terms of the economic growth of these two countries, Turkey is growing faster.)

3. Bir Bağlam Belirlemek

Bu ifade, bir konunun veya durumun belirli bir bağlamda ele alınacağını belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • İfadesiyle ilgili olarak, bu tartışmayı tarihi bir bağlamda ele alacağız. (In terms of this discussion, we will approach it in a historical context.)
 • Bu sorunun çözümü bakımından, sosyal ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurmalıyız. (In terms of the solution to this problem, we must consider social and economic factors.)

“İfadesiyle İlgili” İfadesinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

“İfadesiyle ilgili” ifadesini kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • İfade, bir konunun veya durumun belirli bir yönüne odaklanmak için kullanılmalıdır.
 • İfade, bir karşılaştırma yapmak için kullanılıyorsa, karşılaştırılan şeyler benzer olmalıdır.
 • İfade, bir bağlam belirlemek için kullanılıyorsa, bağlam açık ve belirgin olmalıdır.

Sonuç

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, bir konuyu veya durumu belirli bir açıdan veya bağlamda ele alınmasını belirtmek için kullanılan önemli bir ifadedir. İngilizce’de “in terms of” olarak ifade edilen bu ifade, Türkçe’de “açısından” veya “bakımından” ifadeleriyle karşılanır. Bu ifadeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak, iletişimde netlik ve kesinlik sağlar.


Yayımlandı

kategorisi