sağlık kurulu raporu nedir

Sağlık Kurulu Raporu Nedir?

Sağlık kurulu raporu, bir kişinin sağlık durumunun değerlendirilmesi için oluşturulan resmi bir belgedir. Bu rapor, genellikle bir kişinin işe başvurması, sigorta yaptırması veya ehliyet alması gibi durumlarda gereklidir. Sağlık kurulu raporu, kişinin sağlık geçmişi, fiziksel muayenesi ve laboratuvar test sonuçları gibi bilgileri içerir.

Sağlık Kurulu Raporunun Konusu

Sağlık kurulu raporunun konusu, kişinin sağlık durumunun değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, kişinin sağlık geçmişi, fiziksel muayenesi ve laboratuvar test sonuçları gibi bilgiler ışığında yapılır. Sağlık kurulu raporunda, kişinin genel sağlık durumu, herhangi bir hastalığı veya sağlık sorunu olup olmadığı, iş veya ehliyet gibi amaçlar için uygun olup olmadığı gibi bilgiler yer alır.

Sağlık Kurulu Raporunun Önemi

Sağlık kurulu raporu, bir kişinin sağlık durumunun resmi bir belgesidir. Bu rapor, genellikle bir kişinin işe başvurması, sigorta yaptırması veya ehliyet alması gibi durumlarda gereklidir. Sağlık kurulu raporu, kişinin sağlık geçmişi, fiziksel muayenesi ve laboratuvar test sonuçları gibi bilgileri içerir. Bu bilgiler, kişinin sağlık durumunun değerlendirilmesi ve uygun kararların alınması için kullanılır.

Sağlık Kurulu Raporunun İçeriği

Sağlık kurulu raporu, genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve cinsiyeti
 • Kişinin sağlık geçmişi, yani daha önce geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar ve yaralanmalar
 • Kişinin fiziksel muayenesi, yani boy, kilo, tansiyon, nabız ve solunum sayısı gibi bilgiler
 • Kişinin laboratuvar test sonuçları, yani kan, idrar ve gaita testleri gibi sonuçlar
 • Kişinin genel sağlık durumu, yani herhangi bir hastalığı veya sağlık sorunu olup olmadığı
 • Kişinin iş veya ehliyet gibi amaçlar için uygun olup olmadığı

Sağlık Kurulu Raporunun Hazırlanması

Sağlık kurulu raporu, genellikle bir sağlık kurulu tarafından hazırlanır. Sağlık kurulu, genellikle bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık memurundan oluşur. Sağlık kurulu, kişinin sağlık geçmişini, fiziksel muayenesini ve laboratuvar test sonuçlarını değerlendirerek sağlık kurulu raporunu hazırlar.

Sağlık Kurulu Raporunun Kullanımı

Sağlık kurulu raporu, genellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • İşe başvuru
 • Sigorta yaptırma
 • Ehliyet alma
 • Askerlik muayenesi
 • Evlilik muayenesi
 • Spor muayenesi

Sağlık Kurulu Raporunun Saklanması

Sağlık kurulu raporu, genellikle kişinin sağlık dosyasında saklanır. Sağlık kurulu raporu, kişinin sağlık durumunun geçmişi hakkında bilgi sağlar ve gelecekteki sağlık kararlarının alınmasında kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi