sağlık memuru nedir

Sağlık Memuru Nedir?

Sağlık memuru, toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek için çalışan bir sağlık profesyonelidir. Sağlık memurları, sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde rol oynarlar. Ayrıca, sağlık eğitimi ve sağlık araştırmaları alanlarında da çalışabilirler.

Sağlık Memurlarının Görevleri

Sağlık memurlarının görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Toplum sağlığı sorunlarını belirlemek ve analiz etmek
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanması
 • Sağlık eğitimi ve sağlık araştırmaları yapmak
 • Sağlık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Sağlık hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Sağlık hizmetlerinin maliyet etkinliğinin sağlanması
 • Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi
 • Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

Sağlık Memurlarının Eğitimi

Sağlık memurları, üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde eğitim görürler. Sağlık bilimleri fakültelerindeki eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık memurları, eğitim sırasında sağlık bilimleri, toplum sağlığı, sağlık yönetimi ve sağlık politikası gibi alanlarda dersler alırlar. Ayrıca, sağlık memurları, staj yaparak pratik deneyim kazanırlar.

Sağlık Memurlarının Çalışma Alanları

Sağlık memurları, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Sağlık memurlarının çalışabileceği kurum ve kuruluşlar arasında şunlar yer alır:

 • Sağlık bakanlıkları
 • Sağlık müdürlükleri
 • Hastaneler
 • Sağlık merkezleri
 • Toplum sağlığı merkezleri
 • Özel sağlık kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Araştırma kurumları

Sağlık Memurlarının Maaşları

Sağlık memurlarının maaşları, çalıştıkları kurum ve kuruluşa, eğitim düzeylerine ve deneyimlerine göre değişmektedir. Sağlık memurlarının ortalama maaşı, Türkiye’de yaklaşık 6.000 TL’dir.

Sağlık Memurlarının Kariyer Olanakları

Sağlık memurları, kariyerlerinde çeşitli pozisyonlara yükselebilirler. Sağlık memurlarının kariyerlerinde yükselebileceği pozisyonlar arasında şunlar yer alır:

 • Sağlık müdürü
 • Hastane müdürü
 • Toplum sağlığı merkezi müdürü
 • Özel sağlık kuruluşu müdürü
 • Üniversite öğretim üyesi
 • Araştırma kurumu yöneticisi

Sağlık Memurluğu Mesleğinin Avantajları ve Dezavantajları

Sağlık memurluğu mesleğinin avantajları arasında şunlar yer alır:

 • Toplum sağlığına hizmet etme fırsatı
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı
 • Kariyer olanaklarının genişliği
 • İyi maaş ve sosyal haklar

Sağlık memurluğu mesleğinin dezavantajları arasında şunlar yer alır:

 • Yoğun çalışma saatleri
 • Stresli çalışma ortamı
 • Mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalma
 • Görev yerinin sık sık değişmesi

Yayımlandı

kategorisi