sara hastalığı bulmaca

Sara Hastalığı: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

Sara hastalığı, beyindeki anormal elektriksel aktivitenin neden olduğu nörolojik bir bozukluktur. Nöbetler, bilinç kaybı, kas kasılmaları ve diğer semptomlarla karakterize edilir. Sara hastalığı, dünya çapında en yaygın nörolojik bozukluklardan biridir ve her yaştan insanı etkileyebilir.

İngilizce Anlamı

İngilizcede sara hastalığı “epilepsy” olarak bilinir. “Epilepsy” kelimesi, Yunanca “epilambanein” kelimesinden türemiştir ve “yakalamak” veya “tutmak” anlamına gelir. Bu terim, sara nöbetlerinin eski zamanlarda kötü ruhların neden olduğu düşünüldüğü için kullanılmıştır.

Türkçe Anlamı

Türkçede sara hastalığına “sara” denir. “Sara” kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Arapça “sa’ra” (bayılmak) kelimesinden türemiş olabileceği düşünülmektedir.

Sara Hastalığının Türleri

Sara hastalığının birçok farklı türü vardır. En yaygın türleri şunlardır:

 • Fokal nöbetler: Bu nöbetler, beynin yalnızca bir kısmını etkiler.
 • Jeneralize nöbetler: Bu nöbetler, beynin her iki yarısını da etkiler.
 • Bilinmeyen başlangıçlı nöbetler: Bu nöbetlerin başladığı beyin bölgesi belirlenemez.

Sara Hastalığının Nedenleri

Sara hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir:

 • Beyin hasarı
 • Genetik
 • Enfeksiyonlar
 • Metabolik bozukluklar
 • Beyin tümörleri

Sara Hastalığının Belirtileri

Sara nöbetlerinin belirtileri, nöbetin türüne bağlı olarak değişebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

 • Bilinç kaybı
 • Kas kasılmaları
 • Titreme
 • Dudak şapırdatma
 • Göz kırpma
 • İdrar kaçırma
 • Dil ısırma

Sara Hastalığının Teşhisi

Sara hastalığı genellikle tıbbi öykü ve fizik muayene temelinde teşhis edilir. Doktorunuz ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli testler isteyebilir:

 • Elektroensefalogram (EEG)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması

Sara Hastalığının Tedavisi

Sara hastalığının tedavisi, nöbetlerin türüne ve şiddetine bağlıdır. En yaygın tedaviler şunlardır:

 • İlaçlar
 • Cerrahi
 • Vagus siniri uyarımı
 • Ketojenik diyet

Sara Hastalığıyla Yaşamak

Sara hastalığıyla yaşamak zor olabilir, ancak uygun tedavi ve destekle çoğu insan normal bir yaşam sürebilir. Sara hastalığı olan kişilerin aşağıdakileri yapması önemlidir:

 • İlaçlarını düzenli olarak alın
 • Nöbet tetikleyicilerinden kaçının
 • Yeterli uyku alın
 • Sağlıklı beslenin
 • Düzenli egzersiz yapın
 • Stresle başa çıkma tekniklerini öğrenin

Sonuç

Sara hastalığı, beyindeki anormal elektriksel aktivitenin neden olduğu nörolojik bir bozukluktur. Sara hastalığının birçok farklı türü vardır ve belirtiler nöbetin türüne bağlı olarak değişebilir. Sara hastalığı genellikle tıbbi öykü ve fizik muayene temelinde teşhis edilir ve tedavi nöbetlerin türüne ve şiddetine bağlıdır. Sara hastalığıyla yaşamak zor olabilir, ancak uygun tedavi ve destekle çoğu insan normal bir yaşam sürebilir.


Yayımlandı

kategorisi