telencephalon nedir

Telencephalon: Beynin Ön Bölgesi

İngilizce Anlamı:

Telencephalon, beyindeki en anterior bölgedir ve serebral hemisferleri, bazal gangliyonları ve limbik sistemi içerir. Serebral hemisferler, beynin en büyük ve en karmaşık kısımlarıdır ve yüksek düzeyde bilişsel işlevlerden sorumludur. Bazal gangliyonlar, hareketin kontrolüne yardımcı olan bir grup subkortikal yapıdır. Limbik sistem, duygular, hafıza ve motivasyonla ilgili bir grup yapıdır.

Türkçe Anlamı:

Telensefalon, beyindeki en ön bölgedir ve serebral hemisferleri, bazal gangliyonları ve limbik sistemi içerir. Serebral hemisferler, beynin en büyük ve en karmaşık kısımlarıdır ve yüksek düzeyde bilişsel işlevlerden sorumludur. Bazal gangliyonlar, hareketin kontrolüne yardımcı olan bir grup subkortikal yapıdır. Limbik sistem, duygular, hafıza ve motivasyonla ilgili bir grup yapıdır.

Telensefalonun Yapısı ve İşlevleri

Telensefalon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi yapıdan oluşur:

  • Serebral Hemisferler: Serebral hemisferler, beynin en büyük ve en karmaşık kısımlarıdır. İki hemisfer, uzunlamasına bir oluk olan falks serebri ile ayrılır. Her hemisfer, dört loba ayrılır: frontal lob, parietal lob, temporal lob ve oksipital lob. Frontal lob, yürütücü işlevler, karar verme ve problem çözme gibi yüksek düzeyde bilişsel işlevlerden sorumludur. Parietal lob, duyusal işleme, dikkat ve uzamsal navigasyondan sorumludur. Temporal lob, hafıza, dil ve işitme gibi işlevlerden sorumludur. Oksipital lob, görsel işlemeyi gerçekleştirir.
  • Bazal Gangliyonlar: Bazal gangliyonlar, hareketin kontrolüne yardımcı olan bir grup subkortikal yapıdır. Hareketin başlatılması, durdurulması ve yönlendirilmesinden sorumludurlar.
  • Limbik Sistem: Limbik sistem, duygular, hafıza ve motivasyonla ilgili bir grup yapıdır. Hipokampus, amigdala ve singulat korteks gibi yapılar içerir. Hipokampus, yeni anıların oluşumunda rol oynar. Amigdala, duygusal tepkilerden sorumludur. Singulat korteks, karar verme ve ahlaki yargı gibi işlevlerden sorumludur.

Telensefalonun Klinik Önemi

Telensefalon, bir dizi nörolojik bozukluğun yeridir. Bunlar şunları içerir:

  • İnme: İnme, beyne giden kan akışının kesilmesidir. Telensefalon, inmelerin en sık görüldüğü bölgedir. İnme, felç, konuşma bozukluğu ve bilişsel bozukluk gibi bir dizi semptoma neden olabilir.
  • Epilepsi: Epilepsi, beynin anormal elektriksel aktivitesine neden olan bir nöbet bozukluğudur. Telensefalon, epileptik nöbetlerin en sık görüldüğü bölgedir. Epilepsi, nöbetler, bilinç kaybı ve davranış değişiklikleri gibi bir dizi semptoma neden olabilir.
  • Demans: Demans, bilişsel işlevlerde ilerleyici bir düşüşe neden olan bir grup bozukluktur. Alzheimer hastalığı, vasküler demans ve Lewy cisimci demansı gibi demans türleri telensefalonu etkiler. Demans, hafıza kaybı, yönelim bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi bir dizi semptoma neden olabilir.

Sonuç

Telensefalon, beyindeki en anterior bölgedir ve serebral hemisferleri, bazal gangliyonları ve limbik sistemi içerir. Serebral hemisferler, yüksek düzeyde bilişsel işlevlerden sorumludur. Bazal gangliyonlar, hareketin kontrolüne yardımcı olur. Limbik sistem, duygular, hafıza ve motivasyonla ilgilidir. Telensefalon, inme, epilepsi ve demans gibi bir dizi nörolojik bozukluğun yeridir.


Yayımlandı

kategorisi