sayvan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sayvan kelimesinin manası:

  1. Güneşten, yağmurdan korunmak için veya süs olarak bir şeyin üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü.
  2. Evlere bitişik, önü açık, direkler üzerine oturtulmuş, üzeri örtülü yer.
  3. Kulak kepçesi
    Örnek: Amma nasıl çocuk ... vücut tüylü, kulağın sayvanı yok. H. R. Gürpınar
  4. (Mimarlık) Bir yerin güneşten korunması için üstüne konulan düz ya da eğik örtü. a. bk. sundurma çatı, rüzgarlık.
  5. Bk. kulak kepçesi
  6. Gölge yapan siper, şemsiye.
  7. Üzüm kurutmak için yapılan çardak.

sayvan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları