sensi

Sensi: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

“Sensi” kelimesi İngilizcede “duyarlı” anlamına gelir. Bir kişinin veya şeyin belirli uyaranlara veya durumlara karşı tepki verme yeteneğini ifade eder. Duyarlılık, fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal olabilir.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “sensi” kelimesi “hassas” anlamına gelir. Bir kişinin veya şeyin belirli uyaranlara veya durumlara karşı kolayca tepki vermesini ifade eder. Hassasiyet, fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal olabilir.

Kullanım Alanları:

“Sensi” kelimesi İngilizce ve Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır:

 • Fiziksel Duyarlılık: Bir kişinin sıcaklık, ağrı veya dokunma gibi fiziksel uyaranlara tepki verme yeteneği.
 • Duygusal Duyarlılık: Bir kişinin duygularını ifade etme ve başkalarının duygularını anlama yeteneği.
 • Zihinsel Duyarlılık: Bir kişinin bilgiyi alma, işleme ve hatırlama yeteneği.
 • Sosyal Duyarlılık: Bir kişinin sosyal ortamlarda uygun şekilde davranma ve başkalarıyla etkileşim kurma yeteneği.

Örnekler:

 • İngilizce: “She is very sensitive to criticism.” (Eleştiriye karşı çok hassastır.)
 • Türkçe: “Bu kumaş hassas, kolay yırtılıyor.” (Bu kumaş hassas, kolay yırtılıyor.)
 • İngilizce: “He has a sensitive stomach.” (Hassas bir midesi var.)
 • Türkçe: “Hassas bir çocuk, her şeye ağlıyor.” (Hassas bir çocuk, her şeye ağlıyor.)
 • İngilizce: “She is very sensitive to the needs of others.” (Başkalarının ihtiyaçlarına karşı çok duyarlıdır.)
 • Türkçe: “Hassas bir insan, başkalarının duygularını kolayca anlar.” (Hassas bir insan, başkalarının duygularını kolayca anlar.)

Eş Anlamlılar:

 • İngilizce: sensitive, responsive, susceptible
 • Türkçe: hassas, duyarlı, alıngan

Zıt Anlamlılar:

 • İngilizce: insensitive, unresponsive, immune
 • Türkçe: duyarsız, tepkisiz, bağışık

Önemli Notlar:

 • “Sensi” kelimesi genellikle olumlu bir anlam taşır ve bir kişinin veya şeyin belirli uyaranlara veya durumlara tepki verme yeteneğini ifade eder.
 • Ancak, bazı bağlamlarda “sensi” kelimesi olumsuz bir anlam taşıyabilir ve bir kişinin aşırı tepki verdiğini veya duygusal olarak dengesiz olduğunu ifade edebilir.
 • “Sensi” kelimesi, “duyarlılık” anlamına gelen “sensitivity” kelimesiyle karıştırılmamalıdır.

Yayımlandı

kategorisi