zabıta ne demek

Zabıta: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Zabıta” terimi, İngilizce’de “municipal police” veya “city police” olarak çevrilir. Türkçe’de ise “belediye zabıtası” veya “belediye polisi” anlamına gelir. Zabıta, yerel yönetimlerin emrinde olan ve belediye sınırları içinde kamu düzenini sağlamaktan sorumlu bir kolluk kuvvetidir.

Tarihçe

Zabıta teşkilatı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. İlk zabıta teşkilatı, 1826 yılında İstanbul’da kuruldu ve “Zabtiye Nezareti” olarak adlandırıldı. Zabıta, başlangıçta sadece İstanbul’da görev yaparken, zamanla diğer şehirlere de yayıldı.

Görev ve Sorumluluklar

Zabıtanın görev ve sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

 • Kamu düzenini sağlamak
 • Trafik akışını düzenlemek
 • Çevre kirliliğini önlemek
 • İmar ve yapı denetimi yapmak
 • Zabıta zabıtları tutmak
 • İdari para cezaları kesmek
 • Belediye meclisi kararlarını uygulamak

Yetkiler

Zabıta memurları, görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 • Kimlik sorma
 • Arama yapma
 • Gözaltına alma
 • İdari para cezası kesme
 • Zabıta zabıtları tutma

Eğitim

Zabıta memurları, zabıta akademilerinde eğitim alırlar. Eğitim programları, kamu düzeni, trafik yönetimi, çevre koruma ve diğer ilgili konuları kapsar.

Üniforma

Zabıta memurları, görevlerini yerine getirirken üniforma giyerler. Üniformalar, genellikle belediyenin logosunu ve “Zabıta” yazısını içerir.

İlişkili Terimler

Zabıta ile ilgili diğer terimler şunlardır:

 • Zabıta zabıtı: Zabıta memurları tarafından tutulan resmi bir belgedir.
 • İdari para cezası: Zabıta memurları tarafından kesilen bir para cezasıdır.
 • Zabıta karakolu: Zabıta memurlarının görev yaptığı yerdir.

Sonuç

Zabıta, yerel yönetimlerin emrinde olan ve belediye sınırları içinde kamu düzenini sağlamaktan sorumlu bir kolluk kuvvetidir. Zabıta memurları, kamu düzenini sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve diğer belediye hizmetlerini yerine getirmek için yetkilendirilmiştir.


Yayımlandı

kategorisi