sentimental

Sentimental: Duygusal ve Hisli Olmanın Anlamı

“Sentimental” kelimesi, duygusal veya hisli olma durumunu ifade eder. Genellikle olumlu bir anlamda kullanılır ve bir kişinin duygularını ifade etme yeteneğini veya duygusal bağ kurma yeteneğini tanımlamak için kullanılır. Ancak, bazen olumsuz bir anlamda da kullanılabilir ve bir kişinin aşırı duygusal veya duygusallığını tanımlamak için kullanılabilir.

Sentimental Kelimesinin Kökeni

“Sentimental” kelimesi, 17. yüzyılda Fransızca “sentiment” kelimesinden türemiştir. “Sentiment” kelimesi ise, Latince “sentire” fiilinden türemiştir ve “hissetmek” anlamına gelir.

Sentimental Kelimesinin Kullanımı

“Sentimental” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin duygusal bir anını tanımlamak için kullanılabilir:

 • “She was feeling sentimental as she looked through old photos of her childhood.” (Çocukluğunun eski fotoğraflarına bakarken duygusal hissediyordu.)

“Sentimental” kelimesi, bir kişinin duygusal bağını tanımlamak için de kullanılabilir:

 • “He felt a sentimental attachment to the old house where he grew up.” (Büyüdüğü eski eve duygusal bir bağ hissediyordu.)

“Sentimental” kelimesi, bazen olumsuz bir anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin aşırı duygusal veya duygusallığını tanımlamak için kullanılabilir:

 • “She was so sentimental that she cried at every movie she saw.” (O kadar duygusaldı ki gördüğü her filmde ağlıyordu.)

Sentimental Kelimesinin Eş Anlamlıları ve Zıt Anlamlıları

“Sentimental” kelimesinin eş anlamlıları arasında şunlar yer alır:

 • Duygusal
 • Hisli
 • Romantik
 • Duygu dolu
 • Şefkatli

“Sentimental” kelimesinin zıt anlamlıları arasında şunlar yer alır:

 • Duygusuz
 • Hissiz
 • Soğuk
 • Mesafeli
 • İlgisiz

Sentimental Kelimesinin Örnek Cümleleri

 • “She was a sentimental person who loved to collect old things.” (O, eski şeyleri toplamayı seven duygusal bir kişiydi.)
 • “He felt a sentimental attachment to the old car that he had inherited from his father.” (Babasından miras kalan eski arabaya duygusal bir bağ hissediyordu.)
 • “She was so sentimental that she cried at every wedding she attended.” (O kadar duygusaldı ki katıldığı her düğünde ağlıyordu.)
 • “He was a sentimental fool who always put his heart before his head.” (O, her zaman kalbini aklından önce koyan duygusal bir aptaldı.)
 • “I’m not a sentimental person, but I do have a few things that I’m attached to.” (Ben duygusal bir insan değilim, ama bağlı olduğum birkaç şey var.)

Sonuç

“Sentimental” kelimesi, duygusal veya hisli olma durumunu ifade eder. Genellikle olumlu bir anlamda kullanılır ve bir kişinin duygularını ifade etme yeteneğini veya duygusal bağ kurma yeteneğini tanımlamak için kullanılır. Ancak, bazen olumsuz bir anlamda da kullanılabilir ve bir kişinin aşırı duygusal veya duygusallığını tanımlamak için kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi