şeref

  1. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur.

  2. Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret

    Örnek:

    Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır. F. R. Atay

  3. 1. yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik. iyi ahlak ve faziletler sonucu meydana gelen manevi yücelik. 2. iyi ün. iftihar edilecek şey.


Yayımlandı

kategorisi