spor

 1. Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.

 2. Kullanışı rahat, kolay olan

  Örnek:

  Hiç değilse, spor bir ceket ister şöyle. H. Taner

 3. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı.

 4. Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

 5. Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan ve hayatın devamını sağlayan üreme yeteneğindeki hücreleri.

 6. Bitki ya da tek hücreli hayvanlarda büyüme ve üremeyi sağlayan hücreler.

 7. Çiçeksiz bitkilerde, mantar ve protozoonlarda tek hücreli, aseksüel olarak yeni bireyler oluşturabilen, küçük, tek hücreli üreme cisimciği veya birimi.

 8. Kötü çevre koşullarına uyum sağlamış olan, dirençli bakteri hücresi.

 9. Mantarlarda, bazı bitkilerde ve Protozoonlarda görülen, genellikle tek hücreli, küçük, dayanıklı, eşeysiz üreme cisimciği.


Yayımlandı

kategorisi