sosyal yardım ne demek

Sosyal Yardım: Anlamı, Türleri ve Önemi

İngilizce Anlamı: Social welfare

Türkçe Anlamı: Sosyal yardım

Giriş

Sosyal yardım, bireylerin ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi program ve hizmeti ifade eder. Bu yardım, yoksulluk, işsizlik, hastalık veya sakatlık gibi zorluklarla karşı karşıya kalanlara finansal destek, sağlık hizmetleri, barınma ve diğer destek biçimlerini sağlayabilir. Sosyal yardım, toplumun en savunmasız üyelerine yardım etmeyi ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlar.

Sosyal Yardım Türleri

Sosyal yardım, çeşitli şekillerde sağlanabilir, bunlar şunları içerir:

 • Nakit yardımlar: Nakit yardımlar, ihtiyaç sahiplerine doğrudan verilen parasal yardımlardır. Bu yardımlar, yiyecek, barınma ve diğer temel ihtiyaçları karşılamak için kullanılabilir.
 • Ayni yardımlar: Ayni yardımlar, yiyecek, giyecek, barınma veya ulaşım gibi ihtiyaç sahiplerine doğrudan verilen mal veya hizmetlerdir.
 • Hizmetler: Sosyal yardım hizmetleri, danışmanlık, eğitim, istihdam yardımı ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaç sahiplerine sağlanan destek biçimlerini içerir.

Sosyal Yardımın Önemi

Sosyal yardım, toplum için çok önemlidir çünkü:

 • Yoksulluğu azaltır: Sosyal yardım, yoksulluk içinde yaşayan bireylerin ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olarak yoksulluğu azaltmaya yardımcı olur.
 • Eşitsizliği azaltır: Sosyal yardım, toplumdaki eşitsizliği azaltmaya yardımcı olur, çünkü en savunmasız üyelere destek sağlar.
 • Toplumsal uyumu teşvik eder: Sosyal yardım, toplumun tüm üyelerinin temel ihtiyaçlarının karşılandığını sağlayarak toplumsal uyumu teşvik eder.
 • Ekonomik büyümeyi destekler: Sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerine eğitim ve istihdam yardımı sağlayarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir.
 • Sağlıklı ve üretken bir toplum yaratır: Sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmetleri ve diğer destek biçimleri sağlayarak sağlıklı ve üretken bir toplum yaratmaya yardımcı olur.

Sosyal Yardımın Finansmanı

Sosyal yardım, genellikle hükümetler tarafından vergi gelirleri veya sosyal sigorta katkıları yoluyla finanse edilir. Bazı ülkelerde, sosyal yardım programları hayır kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir.

Sosyal Yardımın Eleştirileri

Sosyal yardım, bazı eleştirilere de maruz kalmıştır, bunlar şunları içerir:

 • Bağımlılık yaratabilir: Bazıları, sosyal yardımın bağımlılık yaratabileceğini ve ihtiyaç sahiplerinin kendi kendilerine yetebilmelerini engelleyebileceğini savunmaktadır.
 • Verimsiz olabilir: Sosyal yardım programlarının her zaman verimli olmadığı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığı ileri sürülmektedir.
 • Stigmaya neden olabilir: Sosyal yardım alan kişiler, tembellik veya sorumsuzluk gibi olumsuz damgalara maruz kalabilirler.

Sonuç

Sosyal yardım, toplumun en savunmasız üyelerine yardım etmeyi ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir araçtır. Yoksulluğu azaltmaya, eşitsizliği azaltmaya, toplumsal uyumu teşvik etmeye ve sağlıklı ve üretken bir toplum yaratmaya yardımcı olur. Ancak, sosyal yardımın bağımlılık yaratma, verimsiz olma ve damgalama gibi bazı eleştirileri de vardır. Bu eleştirileri ele almak ve sosyal yardım programlarının etkili ve verimli olmasını sağlamak önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi