tanımlayıcı araştırma nedir

Tanımlayıcı Araştırma Nedir?

Tanımlayıcı araştırma, bir konuyu veya durumu anlamak için veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bu tür araştırmalar, bir konunun mevcut durumunu veya geçmişini belirlemek için kullanılır. Tanımlayıcı araştırmalar, genellikle anketler, görüşmeler, gözlemler ve doküman incelemeleri gibi yöntemlerle yapılır.

Tanımlayıcı Araştırmanın Amacı

Tanımlayıcı araştırmaların amacı, bir konuyu veya durumu anlamak ve açıklamak için veri toplamaktır. Bu tür araştırmalar, genellikle aşağıdaki amaçlarla yapılır:

 • Bir konunun mevcut durumunu belirlemek
 • Bir konunun geçmişini incelemek
 • Bir konunun nedenlerini ve sonuçlarını anlamak
 • Bir konunun çözümlerini önermek

Tanımlayıcı Araştırmanın Yöntemleri

Tanımlayıcı araştırmalar, genellikle aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

 • Anketler: Anketler, belirli bir konuyla ilgili olarak insanların görüşlerini ve düşüncelerini toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Anketler, yüz yüze, telefonla veya çevrimiçi olarak yapılabilir.
 • Görüşmeler: Görüşmeler, belirli bir konuyla ilgili olarak insanların deneyimlerini ve bilgilerini toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Görüşmeler, yüz yüze veya telefonla yapılabilir.
 • Gözlemler: Gözlemler, belirli bir konuyla ilgili olarak insanların davranışlarını ve etkileşimlerini gözlemlemek için kullanılan bir yöntemdir. Gözlemler, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilir.
 • Doküman incelemeleri: Doküman incelemeleri, belirli bir konuyla ilgili olarak yazılı veya görsel belgeleri incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Doküman incelemeleri, kütüphanelerde, arşivlerde veya internette yapılabilir.

Tanımlayıcı Araştırmanın Sonuçları

Tanımlayıcı araştırmaların sonuçları, genellikle aşağıdaki şekilde sunulur:

 • Raporlar: Raporlar, tanımlayıcı araştırmaların sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklayan yazılı belgelerdir. Raporlar, genellikle araştırmacılar tarafından hazırlanır ve ilgili kurum veya kişilere sunulur.
 • Makaleler: Makaleler, tanımlayıcı araştırmaların sonuçlarını daha kısa ve öz bir şekilde açıklayan yazılı belgelerdir. Makaleler, genellikle akademik dergilerde veya gazetelerde yayınlanır.
 • Sunumlar: Sunumlar, tanımlayıcı araştırmaların sonuçlarını görsel olarak sunmak için kullanılan bir yöntemdir. Sunumlar, genellikle konferanslarda veya toplantılarda yapılır.

Tanımlayıcı Araştırmanın Önemi

Tanımlayıcı araştırmalar, bir konuyu veya durumu anlamak ve açıklamak için önemlidir. Bu tür araştırmalar, aşağıdaki nedenlerle önemlidir:

 • Bir konunun mevcut durumunu belirlemek için kullanılır.
 • Bir konunun geçmişini incelemek için kullanılır.
 • Bir konunun nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için kullanılır.
 • Bir konunun çözümlerini önermek için kullanılır.
 • Politikalar ve kararlar almak için kullanılır.
 • Yeni araştırmalar yapmak için kullanılır.

Tanımlayıcı Araştırmanın Sınırlamaları

Tanımlayıcı araştırmalar, bir konuyu veya durumu anlamak ve açıklamak için önemli olsa da, bazı sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalar şunlardır:

 • Tanımlayıcı araştırmalar, genellikle belirli bir zaman ve mekanda yapılır. Bu nedenle, araştırmanın sonuçları yalnızca o zaman ve mekanda geçerlidir.
 • Tanımlayıcı araştırmalar, genellikle belirli bir grup insan üzerinde yapılır. Bu nedenle, araştırmanın sonuçları yalnızca o grup insan için geçerlidir.
 • Tanımlayıcı araştırmalar, genellikle belirli bir konuyla ilgili olarak yapılır. Bu nedenle, araştırmanın sonuçları yalnızca o konuyla ilgilidir.

Sonuç

Tanımlayıcı araştırmalar, bir konuyu veya durumu anlamak ve açıklamak için önemlidir. Bu tür araştırmalar, genellikle anketler, görüşmeler, gözlemler ve doküman incelemeleri gibi yöntemlerle yapılır. Tanımlayıcı araştırmaların sonuçları, genellikle raporlar, makaleler ve sunumlar şeklinde sunulur. Tanımlayıcı araştırmalar, politikalar ve kararlar almak, yeni araştırmalar yapmak ve bir konunun çözümlerini önermek için kullanılır. Ancak, tanımlayıcı araştırmaların da bazı sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalar, araştırmanın zaman, mekan ve konu sınırlamalarıdır.


Yayımlandı

kategorisi