tap nedir

TAP Nedir?

TAP, Türk Akreditasyon Kurumu’nun kısaltmasıdır. Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de akreditasyon faaliyetlerini yürüten kuruluştur. Akreditasyon, bir kuruluşun belirli bir alanda belirli standartlara uygun olarak faaliyet gösterdiğini gösteren bir belgedir. TAP, akreditasyon faaliyetlerini yürütürken uluslararası standartları esas almaktadır.

TAP’ın Görevleri

TAP’ın görevleri şunlardır:

 • Akreditasyon faaliyetlerini yürütmek
 • Akreditasyon standartlarını belirlemek
 • Akreditasyon başvurularını değerlendirmek
 • Akreditasyon kararlarını vermek
 • Akredite kuruluşları denetlemek
 • Akreditasyon belgelerini düzenlemek
 • Akreditasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermek

TAP’ın Akreditasyon Faaliyetleri

TAP, akreditasyon faaliyetlerini aşağıdaki alanlarda yürütmektedir:

 • Kalite yönetim sistemleri
 • Çevre yönetim sistemleri
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • Gıda güvenliği yönetim sistemleri
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemleri
 • Laboratuvarlar
 • Muayene kuruluşları
 • Belgelendirme kuruluşları

TAP’ın Akreditasyon Standartları

TAP, akreditasyon faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki uluslararası standartları esas almaktadır:

 • ISO/IEC 17011:2017 Akreditasyon Kuruluşları İçin Genel Gereklilikler
 • ISO/IEC 17020:2012 Muayene Kuruluşları İçin Genel Gereklilikler
 • ISO/IEC 17021-1:2015 Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Gereklilikler – Bölüm 1: Sistem Belgelendirme
 • ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvarlar İçin Genel Gereklilikler

TAP’ın Akreditasyon Başvuruları

TAP’a akreditasyon başvurusunda bulunmak isteyen kuruluşlar, TAP’ın internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunda, kuruluşun adı, adresi, faaliyet alanı, akreditasyon kapsamı ve diğer gerekli bilgiler yer almaktadır.

TAP’ın Akreditasyon Kararları

TAP, akreditasyon başvurularını değerlendirdikten sonra akreditasyon kararı vermektedir. Akreditasyon kararı, kuruluşun akreditasyon standartlarına uygun olup olmadığına göre verilmektedir. Akreditasyon kararı, kuruluşa yazılı olarak bildirilmektedir.

TAP’ın Akredite Kuruluşları

TAP tarafından akredite edilen kuruluşlar, akreditasyon belgelerini kullanarak faaliyetlerini yürütebilirler. Akreditasyon belgeleri, kuruluşların belirli bir alanda belirli standartlara uygun olarak faaliyet gösterdiğini göstermektedir.

TAP’ın Denetleme Faaliyetleri

TAP, akredite kuruluşları düzenli olarak denetlemektedir. Denetimler, kuruluşların akreditasyon standartlarına uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır. Denetimler sırasında, kuruluşların dokümanları, kayıtları ve faaliyetleri incelenmektedir.

TAP’ın Bilgi Verme Faaliyetleri

TAP, akreditasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında, eğitim seminerleri, konferanslar ve yayınlar yer almaktadır. TAP, ayrıca, internet sitesi aracılığıyla da akreditasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir.

TAP’ın Önemi

TAP, Türkiye’de akreditasyon faaliyetlerini yürüten önemli bir kuruluştur. TAP’ın faaliyetleri, kuruluşların kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmasını sağlamaktadır. Ayrıca, TAP’ın faaliyetleri, Türkiye’nin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi