tevriye nedir edebiyat

Tevriye Nedir?

Tevriye, bir sözcüğün veya deyimin birden fazla anlam taşıması ve bu anlamların aynı cümle içinde kullanılmasıyla oluşan bir söz sanatıdır. Tevriye, sözcüğün veya deyimin gerçek anlamı ile mecaz anlamının aynı anda kullanılmasıyla oluşur. Bu sayede, sözcüğe veya deyime yeni bir anlam kazandırılır ve okuyucunun dikkatini çekilir.

Tevriyenin Özellikleri

  • Tevriye, bir sözcüğün veya deyimin birden fazla anlam taşıması ve bu anlamların aynı cümle içinde kullanılmasıyla oluşur.
  • Tevriye, sözcüğün veya deyimin gerçek anlamı ile mecaz anlamının aynı anda kullanılmasıyla oluşur.
  • Tevriye, sözcüğe veya deyime yeni bir anlam kazandırır ve okuyucunun dikkatini çeker.
  • Tevriye, genellikle şiir ve edebi metinlerde kullanılır.

Tevriye Örnekleri

  • “Gözlerin yıldız gibi parlıyor.” cümlesinde “yıldız” sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla yıldız, gökyüzünde parlayan bir cisimdir. Mecaz anlamıyla ise yıldız, güzel ve parlak bir göz anlamına gelir.
  • “Aşk bir denizdir, boğulursun.” cümlesinde “deniz” sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla deniz, tuzlu suyla dolu büyük bir su kütlesidir. Mecaz anlamıyla ise deniz, aşkın derinliğini ve tehlikelerini ifade eder.
  • “Kalbim bir kuş gibi uçuyor.” cümlesinde “kuş” sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla kuş, uçabilen bir hayvandır. Mecaz anlamıyla ise kuş, özgürlük ve mutluluğu ifade eder.

Tevriyenin Edebiyattaki Önemi

Tevriye, edebiyatta sıklıkla kullanılan bir söz sanatıdır. Tevriye, sözcüğe veya deyime yeni bir anlam kazandırarak okuyucunun dikkatini çeker ve metne derinlik kazandırır. Tevriye, ayrıca şiir ve edebi metinlerde estetik bir etki yaratır.

Tevriyenin Türleri

Tevriye, ikiye ayrılır:

  • Açık Tevriye: Açık tevriyede, sözcüğün veya deyimin birden fazla anlamı açıkça belirtilir. Örneğin, “Gözlerin yıldız gibi parlıyor.” cümlesinde “yıldız” sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
  • Kapalı Tevriye: Kapalı tevriyede, sözcüğün veya deyimin birden fazla anlamı açıkça belirtilmez. Okuyucu, sözcüğün veya deyimin anlamını metnin bağlamından çıkarır. Örneğin, “Aşk bir denizdir, boğulursun.” cümlesinde “deniz” sözcüğü hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Ancak, okuyucu “deniz” sözcüğünün mecaz anlamını metnin bağlamından çıkarır.

Tevriyenin Kullanım Alanları

Tevriye, genellikle şiir ve edebi metinlerde kullanılır. Ancak, tevriye günlük konuşmada da kullanılabilir. Örneğin, “Bu işin altından kalkamam.” cümlesinde “altından kalkmak” deyimi hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla altından kalkmak, bir şeyin altından geçmek anlamına gelir. Mecaz anlamıyla ise altından kalkmak, bir işi başarmak anlamına gelir.

Sonuç

Tevriye, bir sözcüğün veya deyimin birden fazla anlam taşıması ve bu anlamların aynı cümle içinde kullanılmasıyla oluşan bir söz sanatıdır. Tevriye, sözcüğe veya deyime yeni bir anlam kazandırır ve okuyucunun dikkatini çeker. Tevriye, ayrıca şiir ve edebi metinlerde estetik bir etki yaratır. Tevriye, genellikle şiir ve edebi metinlerde kullanılır. Ancak, tevriye günlük konuşmada da kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi