tevzi nedir

Tevzi Nedir?

Tevzi, bir mal veya hizmeti tüketicilere ulaştırma sürecidir. Bu süreç, üretimden başlayarak tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamaları kapsar. Tevzi kanalları, üreticiden tüketiciye kadar olan yolu belirleyen unsurlardır.

Tevzi, işletmeler için önemli bir faaliyettir. Çünkü ürünlerin tüketicilere ulaştırılması, işletmelerin gelir elde etmesini sağlar. Ayrıca, tevzi kanalları aracılığıyla işletmeler, ürünlerinin tanıtımını yaparak satışlarını artırabilirler.

Tevzi Kanalları

Tevzi kanalları, üreticiden tüketiciye kadar olan yolu belirleyen unsurlardır. Tevzi kanalları, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Doğrudan Tevzi Kanalları: Üreticinin ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırdığı kanallardır. Bu kanallarda, üretici ile tüketici arasında herhangi bir aracı bulunmaz. Doğrudan tevzi kanalları, genellikle üreticinin kendi mağazaları, internet satış siteleri veya katalog satışları gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.
 • Dolaylı Tevzi Kanalları: Üreticinin ürünlerini tüketicilere ulaştırmak için aracılar kullandığı kanallardır. Bu kanallarda, üretici ile tüketici arasında bir veya daha fazla aracı bulunur. Dolaylı tevzi kanalları, genellikle toptancılar, perakendeciler ve distribütörler gibi aracılar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Tevzi Kanallarının Seçimi

Tevzi kanallarının seçimi, işletmeler için önemli bir karardır. Çünkü tevzi kanalları, ürünlerin tüketicilere ulaştırılma maliyetini, ürünlerin tanıtımını ve satışlarını etkiler. Tevzi kanallarının seçimi yapılırken, aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

 • Ürünün özellikleri
 • Ürünün fiyatı
 • Ürünün hedef pazarı
 • Üreticinin kaynakları
 • Rekabet koşulları

Tevzi Yönetimi

Tevzi yönetimi, tevzi faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Tevzi yönetimi, işletmelerin ürünlerini tüketicilere ulaştırma maliyetini düşürmek, ürünlerin tanıtımını yapmak ve satışlarını artırmak için önemlidir. Tevzi yönetimi yapılırken, aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Tevzi hedeflerinin belirlenmesi
 • Tevzi kanallarının seçimi
 • Tevzi maliyetlerinin hesaplanması
 • Tevzi faaliyetlerinin planlanması
 • Tevzi faaliyetlerinin organize edilmesi
 • Tevzi faaliyetlerinin uygulanması
 • Tevzi faaliyetlerinin kontrol edilmesi

Tevzinin Önemi

Tevzi, işletmeler için önemli bir faaliyettir. Çünkü ürünlerin tüketicilere ulaştırılması, işletmelerin gelir elde etmesini sağlar. Ayrıca, tevzi kanalları aracılığıyla işletmeler, ürünlerinin tanıtımını yaparak satışlarını artırabilirler. Tevzinin önemi, aşağıdaki noktalarda özetlenebilir:

 • Ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasını sağlar.
 • İşletmelerin gelir elde etmesini sağlar.
 • Ürünlerin tanıtımını yaparak satışları artırır.
 • İşletmelerin rekabet gücünü artırır.
 • Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur.

Yayımlandı

kategorisi