tortu ne demek

Tortu: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Tortu” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Hem fiziksel hem de mecazi anlamlarda çeşitli bağlamlarda kullanılır. Bu makale, “tortu” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve aralarındaki farkları kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “tortu” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Katı Maddelerin Çökelmesi: Bir sıvıdan çöken ve dibinde biriken katı maddeler.
 • Kirlilik: Bir sıvı veya gazdaki istenmeyen maddeler.
 • Kalıntı: Bir şeyin geride bıraktığı iz veya kalıntı.
 • Mekanik Aşınma: Bir yüzeydeki aşınma veya hasar.
 • Mekanik Birikim: Bir yüzeyde biriken yabancı maddeler.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “tortu” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Çökelti: Bir sıvıdan çöken ve dibinde biriken katı maddeler.
 • Kirlilik: Bir sıvı veya gazdaki istenmeyen maddeler.
 • Kalıntı: Bir şeyin geride bıraktığı iz veya kalıntı.
 • Tortu Taşı: Bir nehir veya dere yatağında biriken çakıl, kum ve silt gibi gevşek malzemeler.
 • Tortul Kaya: Tortu taşlarının sıkışması ve sertleşmesiyle oluşan kaya türü.

Kullanım Farklılıkları

“Tortu” kelimesi İngilizce ve Türkçe’de benzer anlamlara sahip olsa da, kullanımlarında bazı farklılıklar vardır:

 • İngilizce’de “tortu”, genellikle bir sıvıdan çöken katı maddeleri ifade ederken, Türkçe’de hem sıvı hem de gazlardaki kirlilikleri ifade edebilir.
 • İngilizce’de “tortu”, mekanik aşınma veya birikimi ifade edebilirken, Türkçe’de bu anlamlar daha az yaygındır.
 • Türkçe’de “tortu”, tortu taşı ve tortul kaya gibi jeolojik terimlerle daha sık kullanılır.

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • The sediment settled to the bottom of the beaker, forming a thick layer of sludge. (Tortu, beherin dibine çöktü ve kalın bir çamur tabakası oluşturdu.)
 • The exhaust fumes left a residue of soot on the walls. (Egzoz dumanları duvarlarda is tortusu bıraktı.)
 • The constant friction caused wear and tear on the engine components. (Sürekli sürtünme, motor bileşenlerinde aşınma ve yıpranmaya neden oldu.)

Türkçe:

 • Nehrin yatağında büyük bir tortu taşı yığını oluşmuştu. (Nehrin yatağında büyük bir tortu taşı yığını oluşmuştu.)
 • Hava kirliliği, akciğerlerimizde tortu birikmesine neden oluyor. (Hava kirliliği, akciğerlerimizde tortu birikmesine neden oluyor.)
 • Eski binanın duvarlarında zamanın tortusu kendini gösteriyordu. (Eski binanın duvarlarında zamanın tortusu kendini gösteriyordu.)

Sonuç

“Tortu” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir. Her iki dilde de benzer anlamlara sahip olsa da, kullanımlarında bazı farklılıklar vardır. Bu makale, “tortu” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve aralarındaki farkları açıklayarak, bu terimin her iki dilde de doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi