türemiş sıfat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte türemiş sıfat kelimesinin manası:

  1. Yapım ekiyle türetilmiş sıfat: akıl-lı (çocuk), sarı-şın (kız) gibi.
  2. (Derleme., türeme sıfat) Yapım ekiyle kurulmuş sıfat: Akıllı çocuk, sarışın kız, bencil adam, askerce selâm, üçer elma, beşinci sınıf, kaçar kişi, dalgın öğrenci, utangaç kadın, kırık cam vb.

türemiş sıfat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları