upon

Upon: Çok Yönlü Bir Edatın İncelenmesi

Giriş

“Upon” edatı, İngilizce’de en sık kullanılan edatlar arasında yer alır ve çok çeşitli anlamlara sahiptir. Türkçe’de “üzerine”, “üstünde”, “sonrasında” gibi farklı karşılıkları olan “upon”, cümlelerde zaman, yer ve nedensellik gibi çeşitli ilişkileri ifade etmek için kullanılır. Bu makale, “upon” edatının İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamları

“Upon” edatının İngilizce’deki temel anlamları şunlardır:

 • Üzerinde, üstünde: Bir şeyin fiziksel olarak başka bir şeyin üzerinde bulunduğunu gösterir.
  Örnek: The book is upon the table. (Kitap masanın üzerindedir.)

 • Sonrasında, hemen ardından: Bir olayın başka bir olaydan hemen sonra gerçekleştiğini ifade eder.
  Örnek: Upon hearing the news, she burst into tears. (Haberi duyar duymaz gözyaşlarına boğuldu.)

 • Nedeniyle, yüzünden: Bir olayın başka bir olayın sonucu olduğunu gösterir.
  Örnek: Upon his arrival, the party began. (Onun gelmesiyle parti başladı.)

 • Yaklaşık olarak, civarında: Bir zaman veya miktarın yaklaşık değerini ifade eder.
  Örnek: The meeting will start upon 10:00 AM. (Toplantı yaklaşık 10:00’da başlayacak.)

 • Karşılaştığında, karşılaşınca: İki şeyin karşılaştığı veya etkileşime girdiği anı ifade eder.
  Örnek: Upon meeting her, I was immediately impressed. (Onunla karşılaştığımda hemen etkilendim.)

Türkçe Karşılıkları

“Upon” edatının Türkçe’deki en yaygın karşılıkları şunlardır:

 • Üzerine, üstünde: Bir şeyin fiziksel olarak başka bir şeyin üzerinde bulunduğunu ifade eder.
  Örnek: Kitap masanın üzerine konmuş.

 • Sonrasında, hemen ardından: Bir olayın başka bir olaydan hemen sonra gerçekleştiğini ifade eder.
  Örnek: Haberi duyar duymaz ağlamaya başladı.

 • Nedeniyle, yüzünden: Bir olayın başka bir olayın sonucu olduğunu gösterir.
  Örnek: Onun gelmesiyle parti başladı.

 • Yaklaşık olarak, civarında: Bir zaman veya miktarın yaklaşık değerini ifade eder.
  Örnek: Toplantı yaklaşık 10:00’da başlayacak.

 • Karşılaştığında, karşılaşınca: İki şeyin karşılaştığı veya etkileşime girdiği anı ifade eder.
  Örnek: Onunla karşılaştığımda hemen etkilendim.

Kullanım Nüansları

“Upon” edatı, farklı bağlamlarda çeşitli nüanslara sahiptir:

 • Zaman İfadelerinde: “Upon” edatı, “upon arrival” (varışta), “upon completion” (tamamlandıktan sonra) ve “upon request” (istek üzerine) gibi zaman ifadelerinde yaygın olarak kullanılır.

 • Nedensellik İfadelerinde: “Upon” edatı, “upon his insistence” (onun ısrarı üzerine), “upon my recommendation” (benim önerim üzerine) ve “upon further consideration” (daha fazla düşünülünce) gibi nedensellik ifadelerinde kullanılır.

 • Resmi Yazışmalarda: “Upon” edatı, resmi yazışmalarda “upon receipt of this letter” (bu mektubun alınması üzerine) ve “upon your approval” (onayınız üzerine) gibi ifadelerde sıklıkla kullanılır.

 • Şiirsel Kullanım: “Upon” edatı, şiirsel dilde “upon a time” (bir zamanlar) ve “upon the breeze” (rüzgarın üzerinde) gibi mecazi ifadelerde kullanılır.

Örnek Cümleler

“Upon” edatının İngilizce ve Türkçe kullanımlarını gösteren örnek cümleler:

İngilizce:

 • The cat jumped upon the table. (Kedi masanın üzerine atladı.)
 • Upon hearing the news, she was overjoyed. (Haberi duyar duymaz çok sevindi.)
 • The meeting will start upon 10:00 AM. (Toplantı yaklaşık 10:00’da başlayacak.)
 • Upon his arrival, the party began. (Onun gelmesiyle parti başladı.)
 • Upon meeting her, I was immediately impressed. (Onunla karşılaştığımda hemen etkilendim.)

Türkçe:

 • Kitap masanın üzerine konmuş.
 • Haberi duyar duymaz ağlamaya başladı.
 • Toplantı yaklaşık 10:00’da başlayacak.
 • Onun gelmesiyle parti başladı.
 • Onunla karşılaştığımda hemen etkilendim.

Sonuç

“Upon” edatı, İngilizce ve Türkçe’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir edattır. Üzerinde, sonrasında, nedeniyle, yaklaşık olarak ve karşılaştığında gibi çeşitli anlamları ifade edebilir. “Upon” edatının doğru kullanımı, net ve etkili iletişim için çok önemlidir. Bu makale, “upon” edatının anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını kapsamlı bir şekilde incelemiş ve İngilizce-Türkçe çevirilerde doğru kullanımına yardımcı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi