upon

Upon: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Upon” kelimesi, İngilizce’de çok yönlü bir edattır ve çeşitli anlamlara ve kullanımlara sahiptir. Türkçe’de ise genellikle “üzerine”, “üstüne” veya “sonra” gibi anlamlarda kullanılır. Bu makale, “upon” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve aralarındaki farkları ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamları ve Kullanımları

İngilizce’de “upon” kelimesi aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Üzerinde, üstünde: Bir şeyin fiziksel olarak başka bir şeyin üzerinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin: “The book is upon the table.” (Kitap masanın üzerindedir.)
 • Zaman olarak: Bir eylemin veya olayın başka bir eylem veya olaydan hemen sonra gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Upon hearing the news, she cried.” (Haberi duyar duymaz ağladı.)
 • Neden olarak: Bir eylemin veya olayın nedenini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Upon his arrival, the party began.” (O gelince parti başladı.)
 • Şart olarak: Bir eylemin veya olayın gerçekleşmesi için gerekli olan koşulu belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Upon completion of the project, you will be paid.” (Proje tamamlandıktan sonra ödeme yapılacaktır.)
 • Yaklaşık olarak: Bir zaman veya miktarın yaklaşık değerini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “The meeting will start upon 10 o’clock.” (Toplantı saat 10 civarında başlayacak.)

Türkçe Anlamları ve Kullanımları

Türkçe’de “upon” kelimesi aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Üzerine, üstüne: Bir şeyin fiziksel olarak başka bir şeyin üzerinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Kitap masanın üzerine konmuş.”
 • Sonra: Bir eylemin veya olayın başka bir eylem veya olaydan hemen sonra gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Haberi duyar duymaz ağladı.”
 • Nedeniyle: Bir eylemin veya olayın nedenini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Onun gelmesiyle parti başladı.”
 • Şartıyla: Bir eylemin veya olayın gerçekleşmesi için gerekli olan koşulu belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Projenin tamamlanması şartıyla ödeme yapılacak.”
 • Yaklaşık olarak: Bir zaman veya miktarın yaklaşık değerini belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Toplantı saat 10 civarında başlayacak.”

Farklar ve Benzerlikler

İngilizce ve Türkçe’deki “upon” kelimesi, anlamları ve kullanımları açısından bazı benzerliklere ve farklılıklara sahiptir:

Benzerlikler:

 • Her iki dilde de “üzerine” veya “üstüne” anlamında kullanılır.
 • Her iki dilde de bir eylemin veya olayın başka bir eylem veya olaydan hemen sonra gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır.
 • Her iki dilde de bir eylemin veya olayın nedenini belirtmek için kullanılır.
 • Her iki dilde de bir eylemin veya olayın gerçekleşmesi için gerekli olan koşulu belirtmek için kullanılır.
 • Her iki dilde de bir zaman veya miktarın yaklaşık değerini belirtmek için kullanılır.

Farklılıklar:

 • İngilizce’de “upon” kelimesi “zaman olarak” anlamında kullanılırken, Türkçe’de bu anlamda kullanılmaz.
 • Türkçe’de “upon” kelimesi “neden olarak” anlamında kullanılırken, İngilizce’de bu anlamda daha çok “because” kelimesi kullanılır.
 • İngilizce’de “upon” kelimesi “şart olarak” anlamında kullanılırken, Türkçe’de bu anlamda daha çok “şartıyla” ifadesi kullanılır.

Örnek Cümleler

İngilizce ve Türkçe’de “upon” kelimesinin kullanımına ilişkin örnek cümleler:

İngilizce:

 • The cat is sleeping upon the bed. (Kedi yatakta uyuyor.)
 • Upon hearing the news, she cried. (Haberi duyar duymaz ağladı.)
 • Upon his arrival, the party began. (O gelince parti başladı.)
 • Upon completion of the project, you will be paid. (Proje tamamlandıktan sonra ödeme yapılacaktır.)
 • The meeting will start upon 10 o’clock. (Toplantı saat 10 civarında başlayacak.)

Türkçe:

 • Kitap masanın üzerine konmuş.
 • Haberi duyar duymaz ağladı.
 • Onun gelmesiyle parti başladı.
 • Projenin tamamlanması şartıyla ödeme yapılacak.
 • Toplantı saat 10 civarında başlayacak.

Sonuç

“Upon” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de çok yönlü bir edattır ve çeşitli anlamlara ve kullanımlara sahiptir. Her iki dilde de “üzerine”, “üstüne”, “sonra”, “neden”, “şart” ve “yaklaşık olarak” anlamlarında kullanılabilir. Ancak, bazı anlamlarda ve kullanımlarda farklılıklar vardır. Bu makale, “upon” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve aralarındaki farkları açıklayarak, bu edatı her iki dilde de doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi