extent

Extent: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı

“Extent” kelimesi İngilizcede birden fazla anlama sahiptir:

 • Kapsam: Bir şeyin kapladığı alan veya miktar.
 • Uzunluk: Bir şeyin bir ucundan diğer ucuna olan mesafe.
 • Derece: Bir şeyin şiddeti veya yoğunluğu.
 • Sınır: Bir şeyin bittiği nokta.

Türkçe Anlamı

“Extent” kelimesinin Türkçe karşılıkları şunlardır:

 • Kapsam: Bir şeyin içerdiği veya kapsadığı alan veya miktar.
 • Uzunluk: Bir şeyin bir ucundan diğer ucuna olan mesafe.
 • Derece: Bir şeyin şiddeti veya yoğunluğu.
 • Sınır: Bir şeyin bittiği nokta.

Kullanım Örnekleri

İngilizce

 • The extent of the damage was significant. (Hasarın boyutu önemliydi.)
 • The extent of his knowledge was impressive. (Bilgisinin kapsamı etkileyiciydi.)
 • The extent of the fire was limited to the kitchen. (Yangının kapsamı mutfakla sınırlıydı.)
 • The extent of the pain was unbearable. (Acının şiddeti dayanılmazdı.)

Türkçe

 • Hasarın kapsamı büyüktü.
 • Bilgisinin kapsamı etkileyiciydi.
 • Yangının kapsamı mutfakla sınırlıydı.
 • Acının şiddeti dayanılmazdı.

“Extent” ile İlgili İfadeler

“Extent” kelimesiyle birlikte kullanılan yaygın ifadeler şunlardır:

 • To the extent that: Bir şeyin belirli bir ölçüde veya dereceye kadar doğru olduğu anlamına gelir.
 • To the full extent: Bir şeyin mümkün olan en büyük ölçüde veya dereceye kadar doğru olduğu anlamına gelir.
 • To the best of my knowledge: Bir şeyin benim bildiğim kadarıyla doğru olduğu anlamına gelir.
 • To a limited extent: Bir şeyin yalnızca belirli bir ölçüde veya dereceye kadar doğru olduğu anlamına gelir.

“Extent” ile İlgili Kelimeler

“Extent” kelimesiyle ilgili diğer kelimeler şunlardır:

 • Extensive: Geniş veya kapsamlı.
 • Extent: Bir şeyin kapsamı veya uzunluğu.
 • Extend: Bir şeyi genişletmek veya uzatmak.
 • Extension: Bir şeyin genişletilmesi veya uzatılması.

Sonuç

“Extent” kelimesi, bir şeyin kapsamını, uzunluğunu, derecesini veya sınırını ifade eden çok yönlü bir kelimedir. Hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılır ve çeşitli ifadelerde ve kelime öbeklerinde yer alır.


Yayımlandı

kategorisi