grew up

“Grew Up” İfadesinin Kapsamlı İncelemesi

Giriş

“Grew up” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “büyümek” anlamına gelen bir fiil öbeğidir. Bu ifade, hem fiziksel hem de zihinsel gelişim sürecini ifade etmek için kullanılabilir. Bu makalede, “grew up” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizce Anlamı

“Grew up” ifadesi, İngilizce’de “büyümek” anlamına gelen “grow” fiilinin geçmiş zaman çekimidir. Bu ifade, bir kişinin çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim sürecini ifade eder. “Grew up” ifadesi, genellikle bir kişinin çocukluk veya ergenlik dönemini geride bıraktığını ve yetişkinliğe adım attığını belirtmek için kullanılır.

Türkçe Anlamı

“Grew up” ifadesinin Türkçe karşılığı “büyüdü”dür. Bu ifade, İngilizce’deki anlamına benzer şekilde, bir kişinin çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen gelişim sürecini ifade eder. “Büyüdü” ifadesi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişim sürecini kapsar ve bir kişinin çocukluk veya ergenlik dönemini geride bıraktığını ve yetişkinliğe adım attığını belirtmek için kullanılır.

Kullanım Alanları

“Grew up” ifadesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bu ifadenin en yaygın kullanım alanlarından bazıları:

 • Kişisel Gelişim: “Grew up” ifadesi, bir kişinin çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen kişisel gelişim sürecini ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “I grew up in a small town.” (Küçük bir kasabada büyüdüm.)
 • Fiziksel Gelişim: “Grew up” ifadesi, bir kişinin fiziksel gelişim sürecini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin: “He grew up to be a tall and athletic man.” (Uzun boylu ve atletik bir adam olarak büyüdü.)
 • Zihinsel Gelişim: “Grew up” ifadesi, bir kişinin zihinsel gelişim sürecini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin: “She grew up to be a wise and intelligent woman.” (Bilge ve zeki bir kadın olarak büyüdü.)
 • Duygusal Gelişim: “Grew up” ifadesi, bir kişinin duygusal gelişim sürecini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin: “I grew up in a loving and supportive family.” (Sevgi dolu ve destekleyici bir ailede büyüdüm.)

Örnek Cümleler

“Grew up” ifadesinin kullanımını daha iyi anlamak için bazı örnek cümlelere bakalım:

 • İngilizce: I grew up in the countryside, surrounded by nature.
  Türkçe: Kırsalda, doğanın içinde büyüdüm.
 • İngilizce: She grew up to be a successful businesswoman.
  Türkçe: Başarılı bir iş kadını olarak büyüdü.
 • İngilizce: He grew up in a difficult environment, but he overcame his challenges.
  Türkçe: Zor bir ortamda büyüdü, ancak zorlukların üstesinden geldi.
 • İngilizce: I grew up with a strong sense of family values.
  Türkçe: Güçlü aile değerleriyle büyüdüm.
 • İngilizce: We grew up together and have been friends ever since.
  Türkçe: Birlikte büyüdük ve o zamandan beri arkadaşız.

Sonuç

“Grew up” ifadesi, İngilizce’de “büyümek” anlamına gelen ve bir kişinin çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim sürecini ifade eden yaygın olarak kullanılan bir fiil öbeğidir. Bu ifade, Türkçe’de “büyüdü” olarak çevrilir ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. “Grew up” ifadesinin doğru kullanımı, İngilizce ve Türkçe metinlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve çevrilmesini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi